Anatomie lidského oka je věda sama o sobě. Díky zraku k nám přichází více než 80 procent informací z okolí. Lidské oko je velice složitý orgán složený z mnoha jednotlivých částí. Pojďme se na anatomii oka podívat podrobněji, podle nejsvrchnějších vrstev.

Anatomie oka – povrchové vrstvy

Povrchovou vrstvu oční koule tvoří rohovka a bělima. Bělima je první vrstva oka. Je to silná vazivová blána, která v přední části oční koule přechází v rohovku. Chrání tkáně uvnitř oka. Je bílá a neprůhledná. Rohovka je nejcitlivější tkáň v lidském těle, a zároveň nejsilnější čočka v oku. Chrání tak oko před poraněním nebo před různými infekcemi. Tvoří ji pět vrstev – epitel, Bowmannova vrstva, stromat, Descemetova membrána a endotel.

Anatomie střední vrstvy oka

Pod bělimou se nachází cévnatka. Tato střední vrstva je silně pigmentovaná a zásobená cévami. Vpředu se mění na řasnaté tělísko. To je spojeno s čočkou a duhovkou. Duhovka má podobu kruhovitého terčíku. Právě duhovka je tou částí, která udává naši barvu očí. Uprostřed duhovky najdeme zornici. Čočka má schopnost akomodace. Ve stáří ji však ztrácí a tím ze zhoršuje vidění na blízko.

Sítnice

Sítnice patří mezi nejsložitější vrstvu oka. Tato část oka je zodpovědná za to, jak vidíme. Jakékoli poškození sítnice může mít pro naše vidění katastrofální následky. Sítnici tvoří 6 vrstev – pigmentový epitel, tyčinky a čípky, bipolární, horizontální, amakrinní a gangliové buňky. Tyčinky a čípky jsou fotoreceptory, které umožňují vidění. Tyčinky jsou aktivní v noci a slouží k černo-bílému vidění. V oku je jich asi 120 milionů. Ćípky zase zajišťují barevné vidění ve dne. Nejcitlivější místo v sítnici je žlutá skvrna, naopak necitlivé místo je slepá skvrna.

Anatomie dalších částí oka

Lidské oko je tvořeno ještě jinými částmi. Mezi ně patří sklivec, který vyplňuje oční kouli za čočkou. Dále oko doplňují tzv. přídatné oční orgány. To jsou horní a dolní víčka, která uzavírají očnici. Z jejich vnitřní plochy až na bělimu pak přechází spojivka – tenká blanka růžové barvy. V oku se dále nachází slzná žláza a zrakový nerv.