Anizokorie s anýzem nemá vůbec nic společného. Jde o stav, při němž zornice očí nemají stejnou velikost a jejich rozdíl je větší než 0,3 mm. Do 1 mm rozdílu se zúžení zornic považuje jako fyziologický, avšak pokud zúžení přesahuje tuto velikost, měl by lékař měl zbystřit, protože se může jednat o patologický stav.


Rozdílnost zornic do 1 mm se vyskytuje až u 20% lidí. Patologické stavy jsou poměrně vzácné, ale existují a jsou předzvěstí poměrně vážných diagnóz.

Přičina anizokorie

Anizokorie větší než 1 mm se objevuje např. u dráždění anebo lézí parasympatiku, u Hornerova sydromu, při nitrolebečním krvácení, při glaukomu anebo vysokém nitroočním tlaku, při aneuryzmatu, nádoru, objevuje se také i po traumatu, při roztroušené skleróze, u jednostranné slepoty, a jednostranné aplikace kapek na glaukom. Anizokorie je typickým  příznakem i u iritidy, Argyll-Robertsonově zornice, paréze (ochrnutí), prasknutí svěrače zornice a podobně.

Projevy anizokorie

Kromě jejího rozdílu nereaguje také ani na světelný osvit.

Spastická mydriáza

Diagnóza, která skrývá rozšíření zornice vlivem dráždění vegetativního nervového systému. Patologická je jednostranná, kdy dochází k dráždění krčního systému. K tomu může dojít s pomocí strumy (onemocnění štítné žlázy), zduřelou lymfatickou uzlinou, zánětem plicního hrotu, úrazem anebo nádorem.

Paralytická mydriáza

I ta může být oboustranná, ale v rámci řešení anizokorie nás zajímá jednostranné postižení, k němuž dochází  utisknutím nervu nádorem, aneurysmatem anebo subdurálním hematomem (krvácení do mozku), případně kompresí třetího hlavového nervu.

Spastická mióza

Jde o vzácné zúžení zorniček, která je spojována se zánětem mozkových blan a jiných sekvencí v lebeční části hlavy. Dochází k ní i tehdy, pakliže nemocný má subdurální krvácení (krvácení pod pleny mozkové).

Paralytická mióza

Paralytická mióza se týká jedné zornice a jejího zúžení vlivem obrny krčního sympatiku. Její vyvolávající příčinou může být struma, nádor, zduřelá lymfatická uzlina, zánět plicního hrotu, úraz anebo aneuryzma. Reakce na světlo obvykle bývají zdravé, zornice nereaguje na tmu a atropin. Pokud se u tohoto stavu objevuje i pokles horního víčka, zúžení štěrbiny oka a vyskytuje se i porucha pocení obličeje v dané oblasti, jde pak o Hornerův syndrom.

Hornerův syndrom

Kromě výše uvedého jej doprovází i snížený nitrooční tlak. Pokud onemocnění probíhá dlouhou dobu, je pravděpodobné, že nemá zhoubnou příčinu. Pro bližší diagnostiku je zapotřebí absolvovat CT mozku a hrudníku, magnetickou rezonanci mozku a krku, biopsii uzlin.

Argyll-Robertsonova zornice

Tato zornice má změněný tvar. Úzká bývá za světla i za tmy. Existuje i jednostranná varianta. Její příčinou bývá syfilis.