Co to je barvoslepost? Jaké barvy není barvoslepý člověk schopen rozeznat? Jaká omezení jsou s barvoslepostí spojena?

Někdy si děláme legraci: „No jo, ty jsi barvoslepý.“ A myslíme tím, že manžel není schopen rozlišit mezi tyrkysovou a modrozelenou barvou. Jenže barvoslepost je nepříjemné postižení očí a určitě není ke smíchu.

Co je to barvoslepost?

Barvoslepost můžeme popsat jako poruchu barevného vidění, kdy oko není schopno rozeznat jednotlivé barvy. Nemusí to ale znamenat, že vše vidí jako černobílý film. Takové vidění ovšem může nastat v případě úplné barvosleposti.

Barvoslepost může být pouze částečná, kdy postižený jedinec vnímá barvy odlišně než zdravý člověk. Zajímavé je, že barvoslepostí trpí většinou muži – postiženo bývá asi 8 % mužů, ale jen 0,5 % žen.

Typy barvosleposti

Barvoslepost může být vrozená nebo získaná. V případě vrozené poruchy není postižená osoba schopna rozeznávat červenou a zelenou barvu. Což je velmi nepříjemné, protože například nedokáže rozeznat barvy na světlech semaforů.

Pacienti trpící anomální trichromazií ztrácí schopnost vnímání některé ze základních barev. Může jít například o zelenou nebo modrou barvu.

Dalším typem barvosleposti je dichromazie, kdy není oko schopno rozlišit jednu ze tří základních barev – člověk, který nevidí červenou je protanop, když nevidí zelenou, jde o deuteranopa, tritanop nevidí modrou barvu.

Termínem monochromazie pak označujeme člověka, který nerozlišuje žádnou barvu. V takovém případě můžeme hovořit o úplné barvosleposti.

Příčiny barvosleposti

Příčinou barvosleposti bývá většinou nedostatek pigmentu (nebo jejich defekt) v čípku na sítnici oka. Lidé trpící částečnou barvoslepostí mají nedostatek pouze jednoho pigmentu, a proto jsou schopni některé barvy rozlišovat. Absence dvou nebo i tří pigmentů je spíše vzácností.

Barvoslepost se bohužel nedá léčit a přináší s sebou řadu omezení – ať už v případě řízení auta nebo vykonávání některých zaměstnání.