Chlamydie jsou mikroorganismy, které jsou mezi lidmi poměrně rozšířené. Tyhle jednobuněčné mikroorganismy způsobují celou řadu potíží. Některé z nich mohou mít dokonce i vážný průběh. Nakažení chlamydiemi není žádná sranda, protože se chovají paraziticky. Chlamidie vlezou do lidských buněk, kde se zabydlí a množí se. Lidské buňky pak následně odumírají.  V některých případech tímto chováním vyvolájí infekci, ale mnohdy způsobují i různé choroby. V lidském těle ponejvíce napadají rozmnožovací orgány, klouby, srdce, mozek, močový systém, plíce a oči.

Jak funguje chlamydiové infekce?

Jak jsme se již výše zmínili, chlamydie proniká do lidské buňky, kde se množí  do té doby, dokud původní buňka nepraskne. Takto namnožené chlamydie se pak dále rozšiřují do těla.

Chlamydie v buňkách se mohou skrýt a hrát mrtvého brouka, aby se projevily teprve až ve chvíli, kdy je lidský organismus oslaben. Jejich zákeřnost spočívá, že jejich příznaky simulují mnohem méně závažné choroby. Chlamydií existuje celá řada, pro lidi jsou nebezpečné pouze chlamydie trachomatis (způsobuje nejrozšířenější pohlavní chorobu na světě), chlamydie pneumonie (která je velmi nebezpečná, protože postihuje dýchací systém) a chlamydie psittaci, kterou na lidi přenáší ptáci.

Chlamydiová oční infekce

Chlamydie se do očí dostanou poměrně snadno, stačí jedno promnutí očí nemytýma rukama. Chlamydie můžete získat i ze sdílených žínek, ručníků, kosmetiky nebo i falešných řas nebo pohlavním stykem. Do očí se můžou dostat i v průběhu porodu, kdy je infikovaná matka přenese na své dítě. Dostat se může dostat i od jiného člověka, který trpí plicní chlamydiovou infekcí.

Příznaky chlamydiové oční infekce

K příznakům chlamydiové oční infekce patří běžné příznaky, které se objevují i u běžných zánětů spojivek, k nimž patří zarudnutí, sekret, pálení, pocit zrnitosti, citlivost na světlo a zduřené mízní uzliny. Bolest se ale obvykle neobjevuje a není ani obvyklé, aby došlo ke změně vidění.

Diagnostika

Nemoc odhalí na očním. Tam se lékař na oči podívá, vytvoří si anamnézu a provede výtěr spojivek. Někdy je nutné provést vyšetření na pohlavní choroby (syfilis, HIV, kapavka, AIDS). Podle výsledků pak lékař může cíleně nastavit medikaci.

Léčba chlamydiového zánětu spojivek

Infekce se léčí kombinací antibiotických kapek a masti. Léčba antibiotiky je poměrně dlouhá, trvá totiž přibližně měsíc. Pokud jste infekci dostali od partnera, léčbu by měl absolvovat i on. Nutné je dodržovat na základní hygienické návyky, čili nesahat si do očí nemytýma rukama, nesdílet ručníky a žínky, ani kosmetiku. U novorozenců je takováto infekce velmi nebezpečná, protože může způsobit oslepnutí anebo plicní infekci. Po celou dobu léčby je nemocný infekční hrozbou pro okolí a je zde poměrně velké riziko, že infekcí může být nakažen i někdo z další z rodiny.