Představa, že cystu v oku jednoduše propíchnete a vymačkáte, je absolutně absurdní. Pokud jste toto měli v úmyslu, tak na to hned zapomeňte! Vy určitě jen tak cystu v oku řešit nebudete. Cysta v oku představuje vleklý problém, který se dotýká horního nebo dolního víčka. Nejde o žádný nádor a povětšinou odezní bez potřeby řezání a píchání a dalšího chirurgického jednání.

Cysta v oku, neboli chalazion

Chalazion, vlčí zrno (nebo také Meibomova cysta, tarzální cysta nebo spojivkový granulom), je vlastně zánětem Meibomovy žlázky, která je pak označována i jako cysta v oku. Takovýto zánět vytváří na víčku hrudku, která je měkká, naplněná tekutinou anebo má pevnou formu.

Jak cysta v oku vzniká?

>Oko je plné Meibomových žlázek. Nacházejí se v horním i dolním víčku a jejich počet se pohybuje okolo 30 až 40. Každá z těchto žlázek produkují hustou kapalinu, která má za úkol vytvářet ochranný film oka. Jde o směs oleje a hlenu, kterou je možno označit jako maz, protože i tak funguje. Maže oko. Každá ta žlázka ústí u konce řas po obou stranách víček.

Co způsobuje tuto cystu v oku?

Bohužel ústí této žlázky je velice úzké a sekret poměrně hustý. Občas se proto může stát, že maz vývod ucpe. Pokud se tak stane, žláza se promění v rezervoár, kde se bude maz hromadit. Tento stav vede k ztluštění stěn a vzniku zánětu, který je nejen v žlázce, ale i v očním víčku.

Hordeolum

Když se dovnitř chalazionu dostane infekce, mění se v tzv. hordeolum. Takový stav je často označován za ječné zrno, ale není tomu tak.

Jak se cysta v oku léčí?

Základem léčby jsou teplé obklady přikládané na víčka. Teplo zvyšuje prokrvuje krevní oběh v dané oblasti. Stavu mohou pomoci i lokální antibiotika v podobě mastí, které se aplikují bezprostředně po teplém obkladu. Pakliže je boule příliš velká a nereaguje na léčbu, lékař v lokální anestézii provede na vnitřní straně víčka malý řez, s nímž odstraní chalazion. Takovýto zákrok oko v konečném výsledku nepoškodí a nemá to ani vliv na sníženou funkci oka anebo snížení tvorby slz.

Prognóza cysty v oku

Obecně platí, že cysty v oku nemá vliv na zrak. Musela by být příliš velká, aby tomu tak bylo. K tomu však dnes již nedochází. Lidé lékaře navštíví včas. Pokud je vidění s cystou ztíženo, stav se velmi rychle zase upraví po odstranění cysty. Nemusíte se bát, že by cysta měla vliv na vznik glaukomu anebo nádoru. Chalazion není ani nakažlivou chorobou.

Prevence

Někteří lidé mají k ucpávání ústí Meibomových žlázek sklon více než ostatní. Vznikem cysty jsou proto ohroženi ve větší míře. Do této skupiny ostatně spadá každý, který vlčí zrno řešil byť jen jedenkrát. Do skupiny ohrožených patří i lidé s rosaceou, jelikož jejich pleť je pozměněna spolu s funkcí mazových žláz v obličeji. To je ohrožuje na vzniku chalazií.
Všichni tito lidé z rizikové skupiny by měli dbát jistých preventivních opatření, k nimž patří pravidelné aplikování teplých obkladů na víčka po dobu 5 minut těsně před spaním. Lidé se seborrheou by oči neměli jen obkládat, ale i čistit borovou vodou. Tam, kde je možné cystu v oku označit za chronickou, může lékař naordinovat užívání nízkých dávek tetracyklinu, který mění metabolismus žlázek v oku.