Mióza zní poněkud tajuplně, ale ve skutečnosti se pod tímto termínem skrývají zúžené lidské zorničky. K tomuto jevu dochází zcela přirozeně při zvýšené intenzitě světla. Jde o ochrannou reakci oka.

Jak vzniká mióza

Mióza je zprostředkována stahem hladkého svalu v duhovce na nějž působí parasympatický (vegetativní) nervový systém.

O mióze

K zúžení zornic dochází zcela běžně a přirozeně. Nejen při působení světla, ale také po jídle a třeba i před spaním. Ne vždy je však zúžení zorniček žádoucí.  V těch případech se jedná o varovný signál jiného patologického jevu. Ponejvíce varuje při stavech otrav a také při užívání drog. Miózu mají rovněž i lidé v kómatu a jiných poruchách vědomí vyvolané úrazy hlavy, záněty a nádory mozku, metabolickými poruchami apod.

Vyšetření u očního lékaře

Lékař si při vyšetření očí všímá i vašich zornic tvaru, kdy u zdravého člověka mají pravidelný kruhový tvar, to, zda jsou čiré a jak reagují na světlo. Zornice se ve tmě rozšiřují a na sluníčku se naopak zužují. Zornice by měly být v obou očích stejné a jejich reakce symetrické. Zúžené zornice jsou typické pro otravu organofosfáty. Ovlivňují je i léky užívané na léčbu vysokého nitroočního tlaku. Stav našich zornic nikterak neovládáme.

Choroby s miózou

Za miózu rovněž může i tzv. Horneův syndrom. Zúžené zornice se objevují i u nitrolebního krvácení, dědičných poruch, Iridocyklitidě, fatální familiární insomnii a Cluster bolesti hlavy.

Horneův syndrom

Toto onemocnění je charakteristiké jednostranným zúžením zornice, poklesem horního víčka a vklesnutím oka do očnice. Nemoc je způsobena poškozením sympatiku k němuž dochází z mnoha příčin, nejčastěji rakovinou plic, mozkovou mrtvicí anebo mozkovým nádorem, který zasahuje do mozkového kmene. Velmi často však příčina vzniku zůstává také neobjasněna.

Iridocyklitida

Tento komplikovaný název skrývá zánět duhovky a řasnatého tělesa. Akutní zánět se projevuje bolestí a postižení tělesa se může zhoršovat při pohledu do blízka. Typické pro stav je i zhoršený visus, světloplachost, blefarospasmus, setřelá kresba duhovky, zúžená zornice a mnoho dalšího. Chronická forma je poměrně nenápadná – i zde je zúžení zorniček. Příčiny jsou obvykle alergické, ložiskové infekce anebo toxické. Může doprovázet i některé jiné zánětlivé nemoci, jako třeba Bechtěreva nebo Crohna. Při objevu této diagnózy by se vždy mělo pátrat po celkové imunitní příčině. Choroba recidivuje.

Fatální familiární insomnie

Fatální familiární insomnie je velmi vzácné, dědičné mozkové onemocnění, které se nedá nikterak vyléčit a nevyhnutně vede k demenci a kómatu. Někdy se může objevit i bez genetické souvislosti. Podstatou nemoci je ztráta schopnosti usnout, která vyúsťuje do stavu naprostého nespánku. Přenesení na potomka je 50% rizikovost. První příznaky se objevují mezi 25 – 60 lety a smrt pak přichází za 7 – 36 měsíců. Mezi prvotní příznaky patří nespavost, záchvaty úzkosti, fóbie, podrážděnost, změny osobnosti, vzniká pocit ohrožení, úlekovost, objevují se halucinace a paranoia. Jedinec je vyčerpaný, nadměrně se potí, dochází k poruchám zraku. Nakonec dojde k poruše krátkodobé paměti a orgánové autonomie. Zornice má nemocný zúžené, zvýšený tlak, nekoordinované pohyby, pacient hubne a ztrácí půdu pod nohama. Objevují se záškuby, řeč se zastře, zdají se mu sny při plném vědomí.Nakonec není schopen pohybu, ani komunikace. Vědomí je narušeno, šíje strnulá. Dochází k demenci. Nemocný upadá do kómatu a umírá.

Cluster headache

Bolest hlavy je šlehavého charakteru a velmi silné intenzity. Nemocný není schopen ležet,musí chodit. Objevuje se v nočních hodinách. Bolesti se objevují na několik dnů v roce obvykle na jaře a na podzim.