Nystagmus je odborné označení pro těkavý kmitavý anebo houpavý pohyb očních bulbů, jež probíhají zcela mimovolně a nemocný to nemůže ovládat. Toto těkání nemocnému snižuje vidění. Takovéto mimovolné pohyby lidem ztěžují nejen vidění, ale i normální žití, vzdělávání se a zaměstnání.


Většina lidí s touto diagnózou má i špatný zrak, ale bohužel jej nemůže nikterak korigovat, protože to není možné ani s pomocí brýlí, ani s kontaktními čočkami.

Ještě něco více o nystagmu

K této velmi nepříjemné chorobě očí člověk může přijít hned několika způsoby. Nejčastěji jde o vrozený nystagmus anebo získaný nystagmus, kromě těchto dvou však existuje také manifestující nystagmus, latentní nystagmus a kombinovaný manifest-latentní nystagmus. Každý z nich má svá specifika. Oči při tomto onemocnění mohou kmitat ze strany na stranu, nahoru a dolů anebo mohou i kroužit.

Vrozený nystagmus

Vrozený nystagmus je tu již od narození a často je zpočátku označován za šilhání. Není tomu tak však.

Latentní nystagmus

Tento typ nystagmu se projeví teprve tehdy, když je jedno oko zakryto.

Manifest-latentní nystagmus

Tento druh nystagmu je přítomen stále, ale když si jedno oko zakryjete, zhoršuje se.

Získaný nystagmus

Mimovolné těkání očních bulbů může člověk získat i jako vedlejší komplikaci nějakého jiného chronického onemocnění v průběhu svého života. Jedná se ponejvíce o roztroušenou sklerózu, nádor mozku, mozková mrtvice, následek po poranění hlavy, jako vedlejší účinek užívání léku. Nystagmus způsobuje i diabetická neuropatie, předávkování nikotinem, po blikání světla do oka a někdy je mohou způsobit i vibrace. Nystagmus může mít souvis i s šedým zákalem, toxoplazmózou, nedostatkem thiaminu, otravou nebo hydrocefalem.

Proč dochází k nekontrolovatelnému těkání očí?

Mimovolné pohyby očí jsou způsobeny abnormální funkcí v oblasti mozku, které kontrolují vaše oči. Porucha může mít souvislost i s vnitřním uchem, jelikož i zde je centrum citlivé na pohyb a polohu, jenž napomáhá kontrolovat i oči.

Problematika nemocných s diagnózou nystagmus

Je toho dost, na co si nemocní musí zvyknout. Důležité však také je, aby nemocným pomáhalo i okolí (rodiče, přátelé a učitelé). Ve škole by jim nemělo být vytýkáno jejich poněkud neobvyklého postavení hlavy. Problémy s viděním u nich bohužel brýle nevyřeší. Nepomohou ani kontaktní čočky. Pomoci může chirurgický zásah, ale jde pouze o kosmetickou úpravu. Pomoci může botulotoxin, který zlepšuje stav na přibližně 3-4 měsíce. Pak je nutné botulotoxin aplikovat znova.

Diagnostika

K základům patří vytvoření anamnézy a důkladné fyziologické vyšetření. Následně pak proběhne vyšetření u neurologa a ORL. Nakonec pak skončíte u očního. Sekundární nystagmus pak vyžaduje CT sken hlavy, MRI, vestibulární testy a elektro-oculografie.

Léčba

Vrozený nystagmus se léčit bohužel nedá, ty ostatní se řeší podle příčiny vzniku.