Oční rohovka je nejsilnější čočkou v oku. Má 43 dioptrií. Je složena z vazivových lamel. Rohovka má tvar vypouklého sklíčka a pokrývá zepředu oční kouli. Chrání tak oko před poraněním nebo před různými infekcemi. Oční rohovka je bezbarvá, průhledná a neprochází jí žádné cévy.

Anatomie oční rohovky

Oční rohovku tvoří několik vrstev. Vnější část rohovky je tvořena epitelem. Ten je složen z pěti buněčných vrstev. Buňky, které odumřou, jsou z epitelu odstraňovány pomocí slz. Povrch epitelu pokrývá slzný film. Jeho funkcí je zabránit dehydrataci rohovky a průniku infekcí. Další částí rohovky je kolagenová bazální membrána a Bowmannova membrána. Ta bývá průhledná. Nejsilnější částí oční rohovky je stroma. Na ni navazuje Descemetova membrána a endotel, který slouží k optimální hydrataci stromatu.

Keratonus oční rohovky

Stejně jako jakýkoli jiný orgán v těle, i oční rohovka může být postižena některými chorobami. Jednou z nejzávažnějších je keratonus rohovky. Tato choroba bohužel postihuje zejména malé děti a mladé. Spočívá v pomalém a neustálém ztenčování a vyklenování rohovky, díky kterému se postiženému zhoršuje zrak. V průběhu let tak může vést keratonus oční rohovky i ke slepotě. Jako příznaky jsou uváděny (mimo zhoršení zraku) zdvojení obrazu, pocit roztříštěného světla nebo šeroslepost.

Oční rohovka a její transplantace

Moderní medicína je již na tak vyspělé úrovni, že i oční rohovku jsou lékaři schopni transplantovat. Choroby, které se takto dají léčit, jsou již zmiňovaný keratonus, degenerace rohovky a další. Oční rohovka vhodná k transplantaci pochází od zemřelých dárců.

Samotná transplantace rohovky trvá asi hodinu a vykonává se při celkové nebo lokální anestezii. Poté je nutná hospitalizace přibližně 3-5 dnů. Pacient pak přibližně měsíc zůstává v pracovní neschopnosti. Po operaci je nutné dodržovat lékařské pokyny – kapat si pravidelně do očí, nosit půl roku ochranné brýle, alespoň čtvrt roku nesportovat a chránit oko před úderem.