Odchlípení sítnice není žádná sranda, ale závažné onemocnění, které může být i nezvratné. Sítnice je světločivá vrstva, která vystýlá vnitřní stěnu oční koule. Má zde roli filmu ve fotoaparátu, jenž zachycuje obraz a prostřednictvím zrakového nervu jej posílá do zrakových center v mozku. Díky ní tedy vidíme.

Výskyt onemocnění

Nemoc se neobjevuje tak často jako šedý anebo zelený zákal, ale je tu a hovořit je o ní zapotřebí, protože včasný záchyt skýtá lepší vyhlídky na léčbu.
Člověk s odchlípnutou sítnicí má poškozené vidění. Oko má dojem, že je před ním neprůhledná clona, která se postupně zatahuje, až se přetáhne přes celé oko. Sítnice skládá z celkem 10 vrstev, ale na poškození vízu bohatě postačí, když dojde k poškození těch vrstev, které vnímají světlo a pigmentová skvrna. U zdravého oka k sobě jednotlivé vrstvy pevně lnou, což je velmi důležité pro dobré vidění.

Co je odchlípená sítnice

Jde o chorobný stav, při němž dochází k odloučení světločivé a pigmentové vrstvy sítnice, přičemž pigmentová vrstva zůstává ve své poloze a světločivá vrstva se uvolní a někdy vlaje uprostřed oční koule. Obvykle se sítnice neodchlípí celá, ale pouze její část. K tomuto stavu dochází vlivem úrazu, v rámci vrozených, získaných nebo také i věkových změn.
Jakmile dojde k odchlípení sítnice, začne se tudy do prostoru dostávat tekutina ze sklivcového prostoru, která odlučování sítnice ještě více podporuje. Aby to nebylo málo, světločivé buňky mají snížený přívod kyslíku a ostatních živin, takže velmi rychle degenerují a odumírají. Pokud není včas zahájena léčba může dojít až k oslepnutí.
Choroba obvykle postupuje tak, že se nejprve objeví trhliny a dírky po obvodu sítnice a poškození postupně pokračuje k jejímu centru, kde je místo jejího ostrého vidění.

Jak dojde k odchlípnutí sítnice?

Možnosti vzniku jsou vlastně 3. Nejčastěji k tomu dochází díky vzniku trhliny v oku. Bez operace se trhlina zvětšuje, čímž se zvětšuje i odchlípení kudy vniká i tekutina. Nakonec tak může dojít k odloučení celé sítnice. Tyto trhliny na sítnici vznikají v místech ztenčení. Příčinou trhliny může být tupý úraz oka.
Další příčinou vzniku je tah vazivových pruhů za sítnicí, které mohou způsobit trhlinu. Tento stav postihuje velmi často nemocné s cukrovkou, očními cévními uzávěry a u nemocných s jinými vážnými sítnicovými chorobami.
Třetím důvodem odchlípení může být vznik tekutiny pod sítnicí, k němuž dochází při zánětu hlubokých vrstev oka.

Příznaky odchlípení sítnice

Varovnými příznaky vzniku odchlípení mohou být záblesky na okraji zorného pole jednoho oka. Podobným příznakem je i pocit padajících sazí, což jsou ve skutečnosti krvinky uvolněné do sklivce z natržené cévky. Může se u toho výrazně zhoršit vidění. Postupně se začne objevovat clona, která se nejprve objeví jen na okraji zorného pole obvykle dole u nosu. Clona se však postupně zvětšuje a během několika málo hodin až dnů dojde k zastínění centrálního vidění. Centrální vidění je poškozeno v okamžiku, kdy poškození dostoupilo k místu nejostřejšího vidění, tedy ke žluté skvrně. V této fázi bývá prognóza nejhorší.
Stav rozhodně nepodceňujte a promptně vyhledejte očního lékaře.

Léčba odchlípnuté sítnice

Jediným řešením tohoto stavu je operace, která je spojena s několika hodinovou hospitalizací. Operace se provádí v celkové anestézii nebo také v lokálním umrtvení. Operace obvykle trvá 30 minut až  hodiny. Oko se obvykle opravit dá, ale nikoliv zcela bez následků.

Možné komplikace operace

Otoky víček, změny nitroočního tlaku, riziko pooperační infekce, krvácení do sklivce, které může při nejhorším scénáři vést až k slepotě na dané oko, změna dioptrického stavu oka, trvalý pokles vidění.

Nejvíce rizikovými jsou lidé ve vyšším věku, diabetici a lidé s vysokým stupněm krátkozrakosti.