Ano, i když k tomu nedochází zas až tak často, i oko může onemocnět rakovinou. Postihnout může hned několik oblastí oka. S řešením rozhodně neváhejte, některé formy jsou vskutku velmi agresivní.


Rakovina oka postihuje buď některou část oční koule, nebo také strukturu v blízkém okolí oka, jako třeba svaly, kůži anebo nervy. Mezi nejčastější typy rakoviny je retinoblastom, který se objevuje hlavně u dětí.

Retinoblastom

Retinoblastom je zhoubný nádor, který se začne rozvíjet ze sítnice, ale může se z očí rozšířit i do jiných částí těla. Jde vůbec o druhý nejrozšířenější nádor oka. Až 10% z nás má v sobě pozitivní odpověď na možnost jeho vzniku. Vůbec nejčastěji vzniká v pozdějších fázích nitroděložního vývoje. Může za něj genetická porucha na 13. raménku chromozomu a jde o vadu dědičnou, ale může ji člověk i získat. 40% ji zdědí.  Nádor mívá bělavé vzezření díky kalcifikaci v jeho nekrotické tkáni.

Příznaky retinoblastomu

  • vypouklé oči
  • ztráta zraku – úplná nebo částečná
  • vodnatá vize
  • ztráta periferního vidění
  • skvrny na duhovce
  • drobné vady duhovky a spojivek
  • Většina nádorů oka se u dětí objeví v období okolo 3 let života.

Léčba retinoblastomu – rakoviny oka

Možností je dnes celá řada. Kdysi se prostě vyjmulo celé oko a provedla se radioterapie anebo chemoterapie, dnes je těch možností mnohem víc. K těm nejoblíbenějším patří kupříkladu kryoterapie nebo genová terapie.
Retinoblastom však není jediný typ nádoru oka, jakým lidé trpí.

Maligní nitrooční melanom

Tento nádor vzniká z buněk cévnatky (řasnatého tělíska) anebo duhovky a jde vůbec o nejčastější druh rakoviny v oku. Jde o blízkého příbuzného rakoviny kůže.

Primární nitrooční lymfom

Lymfom je zhoubný nádor, který se nejvíce objevuje v lymfatických uzlinách z bílých krvinek zvaných lymfocyty. Lymfomy mohou vzniknout i v žaludku nebo v plících, oko je poměrně vzácné. Obvykle souvisí s vážnou poruchou imunitního systému a často tímto onemocněním trpí lidé s AIDS.

Meduloepiteliom

Vzácný typ zhoubného nádoru, ale zároveň o druhý nejčastější nádor u dětí. Jeho riziko je, že se velmi rád a často šíří dále do těla, odkud je jej nutné chirurgicky vyjmout.

Sekundární nitrooční nádory

Do oka se nejčastěji rozšiřuje rakovina plic.

Nádory okolí oka – očnice a jiných struktur oka

Do oka může rakovina prorůst i z jiných oblastí. Vůbec nejčastěji tomu bývá z kůže, ale být tomu může i ze svalů a nervů.

Léčba rakoviny oka

Léčba se odvíjí od typu nádoru a celkovém stavu nemoného. Významný vliv má bezesporu i to, v jaké fázi se rakovina nachází. Důležité je také i její velikost, umístění, šíření metastáz a také to, zda ovlivňuje tělesné funkce anebo jiné orgány. Léčba se snaží zamezit jejímu šíření, opakování a eliminovat ji. Snahou je i zachránit zrak. Rakovina oka se řeší s pomocí chemoterapie, kryoterapie (zmrazením), odstraněním oka, laserem, sledováním pomalu rostoucího nádoru, radiací, chirurgií a termoterapií.

Komplikace rakoviny oka

Pokud rakovinu neléčíte, zanedbáváte léčbu, přijdete pozdě nebo je její léčba nedostatečná a nesprávná, mohou být následky až fatální.