Uveitida je všeobecně shrnující název, který zahrnuje zánětlivé onemocnění duhovky, cévnatky a řasnatého tělíska. Uvea je totiž označení pro prostřední vysoce vaskularizovanou vrstvu oka, kde se nachází tzv. tunica fibrosa a nervosa. Česky se jedná o zánět živnatky.