Nystagmus je odborné označení pro těkavý kmitavý anebo houpavý pohyb očních bulbů, jež probíhají zcela mimovolně a nemocný to nemůže ovládat. Toto těkání nemocnému snižuje vidění. Takovéto mimovolné pohyby lidem ztěžují nejen vidění, ale i normální žití, vzdělávání se a zaměstnání.