Slzení očí se může jevit jako naprosto banální, avšak nepříjemná záležitost, vždy však tomu tak není. Někdy se za zvýšenou slzivostí očí skrývají i výrazné zdravotní problémy.


Oči slzí v těch případech, když vyprodukují více tekutiny, než jich pak dokáží efektivně odvést. Problém vzniká buď z důvodu nadměrné tvorby slz, problémů s jejich odtokem anebo obojího.

Proč slzíme

Slzy jsou nejenže projevem emocí, ale mají i ochranný vliv, obsahují totiž enzym ničící bakterie a zabraňující infekci. Slzení vznikne z ochranných důvodů i tehdy, pokud jsou oči drážděny některými výpary, které se kupříkladu uvolňují z cibule při jejím krájení.

Příčiny slzení očí

  1. Existuje mnoho příčin, které mohou stát za zvýšenou produkcí slz. Vůbec tou nejčastější příčinou je zánět spojivek anebo jiná infekce, která se týká oblasti oka. Vedle slzení tu jsou pak viditelné i jiné příznaky.
  2. Zvýšené slzení, čili také i epifora nebo lakrimace mohou provázet i dráždění trojklanného nervu, což je velmi nepříjemná a bolestivá záležitost.
  3. Za slzením se samozřejmě může skrývat i alergická reakce, kterou doprovází alergický zánět.
  4. Na první dojem banální, ale ve skutečnosti mnohem závažnější problém, je slzení z důvodu špatné refrakční korekce oční vady. Oko se musí namáhat a pokud nedojde k nápravě, může být i poškozeno.
  5. Slzení očí také může někdy způsobit i špatné složení slzné tekutiny. Slzy kromě již výše zmíněného obsahují i proteiny a ochranný lipidový film, který chrání oko. Pokud je něco špatně, slza neulpívá na povrchu ale stéká dolů. Zde pomohou speciální oční kapky.
  6. Další celkem častou příčinou slzení očí je zranění povrchu oka cizorodými částečkami anebo škrábnutím. Slzy pak vznikají jako obranná a ochranná reakce na tento stav.
  7. Za slzením očí může být i tzv. entropie, kdy jsou víčka očí v nesprávné poloze – jsou obvykle vchlípená směrem dolů anebo ektropii, kdy jsou víčka pro změnu obrácena směrem vzhůru. Podle závažnosti je v těchto případech doporučován operativní zákrok.
  8. Syndrom počítačových očí, unavené oči a suché oči rovněž způsobují zalití očí slzami. Zní to protichůdně, ale je tomu vskutku tak. Oči na popud toho, že jsou suché se snaží tento stav změnit a začnou produkovat velké množství slzné tekutiny. Vyřešením a léčbou problému  slzení ustává. I když se jeví tento problém jako banální, nepodceňujte ho. Při neřešení může dojít k velkému poškození oka. Řešení je přitom snadné, užívejte umělé slzy, omezte koukání na monitor, pobyt v zakouřených a jiných nevhodných prostorech, vysaďte nošení čoček a podobně.
  9. Při citování příčin, které stojí za slzením, nesmíme opomenout ani zcela zneprůchodněné anebo zúžené slzné kanálky, kudy nemohou slzy odtékat. Tento problém se dotýká cca 60 – 70% novorozenců, a to proto, že u nich v době porodu ještě nebyl ukončen vývoj slzných cest. Problém může vymizet spontánně růstem miminka, ale někdy tomu tak není a tehdy je vhodné stav konzultovat stav s lékařem nejdříve jak je to možné. Někdy pak odborníci dítě posílají na mini zákrok, který se snaží kanálky zprůchodnit.