Tik v oku je nepříjemným stavem, které můžete vnímat pouze vy, ale může být i viditelné pro okolí, čímž se může stát terčem posměchů a úšklebků. Tik v oku si totiž lidé chybně spojují s šílenstvím. To, ale není pravda!


Nejčastější příčinou cukání v oku je prach obyčejné přepracování, nepřiměřený stres, konzumace lehkých drog anebo nedostatek hořčíku.

Příčiny tiku v oku

Tik může vyvolat i dlouhý pobyt u počítače, unavené oko, nevhodný monitor, špatné osvětlení, přílišné čtení, hluk a další vnější rušivé elementy, sledování televize, velká námaha a mnoho dalšího. Tik v oku obvykle trvá 2 – 8 týdnů.

Jak vypadá tik v oku?

Tik v oku představuje mimovolný pohyb, jenž se v rytmu opakují a jež se podobají chtěným pohybům, ale jsou bezúčelné. Vznikají velmi často jako následek poškození extrapyramidového systému, jež se objevuje v malých svalových skupinách. Kromě toho se objevuje i u mentální retardace, autismu, vývojových vad, jež postihuje mozek, schizofrenií, toxických, cévních a úrazových postižení mozku, cévní postižení mozku a také u migrén. Někdy se může objevit i s užíváním některých léků a objevuje se rovněž u poměrně vážných onemocnění viz. níže. Ani tik v oku, které tpřetrvává delší dobu, by nemělo být podceňováno.

Nedostatek horčíku

Nedostatek hořčíku je velmi častým problémem současné civilizace. Projevuje se nejen cukáním v oku, ale i trhavými pohyby, pálením jazyka, tlakem v žaludku, zrychlením dýchání, svalovými záškuby a třesem.
Tiky v oku jsou ve své podstatě neškodné, jsou jen nepříjemné. Nicméně, v případě, že výskyt tiků je nadměrné, je vhodné navštívit odborníka, protože se může jednat o mnohem vážnější problém. Velmi často doprovází i Touretteův syndrom.

Touretteův syndrom

Tato vrozená neuropsychiatrická choroba, která obvykle propukne v dětství a projevuje se pohybovými a zvukovými tiky. Součástí často je i porucha pozornosti, hyperaktivita, obsedantně kompulzivní porucha, sebepoškození a další. Tiky jsou náhlé, bezúčelné a opakující se. Mohou být částečně potlačeny vůlí. Nemocný je nedělá schválně. Ovlivňuje je vznik napětí. Jde o funkční onemocnění mozku. Nemoc se bohužel nedá nikterak vyléčit, je možné pouze mírnit příznaky. Nutná je však správná a včasná diagnóza. Velmi důležitá je zde psychoterapie a režimová opatření.

Huntigtonova choroba

Dalším viníkem cukajícího oka je Huntigtonova choroba, což je dědičná choroba, která se projevuje nekoordinovanými trhavými pohyby těla se snížením mentálních schopností. Nemoc sice není smrtelná, ale výrazně oslabuje imunitní systém a snižuje délku života.

Neuroakantocytoza

Neuroakantocytoza je velmi vzácné neurologické onemocnění vrozeného charakteru, jejímž projevem je změněné psychické chování a mimovolné pohyby a tiky v oku.