Uveitida je všeobecně shrnující název, který zahrnuje zánětlivé onemocnění duhovky, cévnatky a řasnatého tělíska. Uvea je totiž označení pro prostřední vysoce vaskularizovanou vrstvu oka, kde se nachází tzv. tunica fibrosa a nervosa. Česky se jedná o zánět živnatky.
Existují hned 3 druhy uveitidy, to podle toho, jaká část živnatky je postižena. Některé mohou být tak závažné, že mohou způsobit i ztrátu zraku.

Přední uveitida

Přední uveitida představuje vůbec tu nejčastější formu, která zahrnuje cca 40-70% ze všech uveitid. Tento typ zánětu postihuje duhovku, okolní tkáně a ciliární tělísko. Tato uveitida je často označována za zánět duhovky, čili iritidu. Jelikož je duhovka součástí uvey, tak infekce poměrně často dál.

Příznaky

Tupá bolest oka s propagací do okolí, která stoupá, při pohledu do blízka; světloplachost, slzení, pokles vidění, výpotek.

Léčba

Podávání mydriatik (kapek), kortikosteroidů, nesteroidních antiflogistik a antivirotik. Komplikací je vznik glaukomu.

Střední uveitida

Střední uveitida, rovná se zánět živnatky. Další forma zánětu uvei postihuje oblast těsně za řasnatým tělískem a dotýká se i nejpřednějšího okraje sítnice, sklivce a periferní části choridey. Jde o nejméně častý typ zánětu živnatky, která se objevuje nejvíce v období puberty. Proč se tomu tak děje bohužel není známo. Předpokládá se, že za to může autoimunitní vaskulitida. Obvykle se objeví na obou stranách najednou.

Příznaky

Bez bolesti, zhoršené vidění, v oku jsou plovoucí zákaly v zorném poli, edém papily.

Léčba

Kortikoidy. Lokální léčba bez efektu. Následek je často spojen se zhoršením vidění.

Zadní uveitida

Zadní uveitida je velmi vzácná forma, která postihuje zadní část oka, cévnatku, sítnici a zrakový nerv. Jde o velmi obtížně léčitelný zánět a je spojována se zhoršením zraku.

Příznaky

Nemoc není doprovázena bolestí, ale výrazným zhoršením vidění. V zorném poli se objevují zákaly, výpadky zorného pole nebo tečky.

Léčba

Malé léze se obvykle zvládnou bez léčby. Léze okolo makuly však léčbu vyžadují. Nemoc způsobuje aciklovir, amfotericin B, toxoplasmosa, syfilis nebo borelioza. Léčba pak probíhá na infekčním.

Příčina Uveitidy

Bohužel Uveitida patří k nemocím, kdy není zřejmé, proč vlastně vzniká. Nemoc doprovází široké spektrum onemocnění a syndromů. Polovina případů však s jinými chorobami nemělo nic společného. Předpokládá se, že pachateli je tedy proniknutí infekce, poranění a autoimunitní onemocnění.

Možnou léčbou uivenitid je i biologická terapie. Ta je doporučována hlavně u autoimunitních příčin. Výsledky takové terapie jsou velmi slibné, protože doposud zde dochází k remisi v 70-100%. Jde zatím však o novou metodu léčby, která je ve fázi ověřování a testování.