Předem nutno poznamenat, že vysoký nitrooční tlak nemusí ihned znamenat zelený zákal (glaukom). Do té doby, dokud nedojde k poškození zrakového nervu a zrakových funkcí, je stále “pouze vysokým nitroočním tlakem”, čili oční hypertenzí.

Co je vysoký oční tlak?

Jde o stav, při němž je naměřen vyšší tlak uvnitř oka, než jaký je pokládán za bezpečný. Faktem ale je, že tento pojem je relevantní, protože každý z nás má jinou bezpečnou výši tohoto tlaku. Oční hypertenze tak pro někoho z nás může být zcela normální stav, jenž nikterak neovlivňuje, nepoškozuje a nenarušuje vidění. I přesto je však nutné, aby tito lidé byli sledován a kontrolováni. I když glaukom nemají, jsou jim ohroženi.

Definice vysokého očního tlaku

Ke zvýšenému nitroočnímu tlaku dochází  tehdy, když hodnoty uvnitř oka jsou vyšší než standardní, což je nad 21 mm Hg. Rizikem vysokého očního tlaku je poškození cév a v neposlední řadě i očního nervu, díky němuž vidíme.

Co způsobuje vysoký nitrooční tlak?

Nejčastěji je oční hypertenze způsobena nedostatečným odtokem nitrooční tekutiny. Do oka se rovněž může dostávat i větší množství tekutiny, než oko zvládá odvádět, což způsobuje nárůst tlaku uvnitř oka. Jistý vliv má i genetická predispozice, krátkozrakost a cukrovka.

Jak to v oku funguje?

Uvnitř oka je nitrooční tekutina, která je vylučována dovnitř oka. Tekutina se neustále obnovuje a doplňuje, zároveň, co je její přebytek odváděn systémem kanálků. Ty se nachází v oku mezi rohovkou a duhovkou. Pokud bohužel není dostatečný odtok možný, tekutina se v oku hromadí a nitrooční tlak se proto zvyšuje.

Příznaky vysokého očního tlaku

Vlastně neexistují, nemocný si toho proto nemusí všimnout. Všimne si toho lékař v rámci rutinního a velmi jednoduchého vyšetření. Příznaky se objevují obvykle až později, kdy se rozvine v glaukom, a to se pak jedná o výpadky zorného pole, poruchy periferního vidění a rozmazané okraje zorného pole. Faktem ale je, že zvýšený nitrooční tlak může způsobovat migrény. Ty s objevují obzvláště u méně časté formy glaukomu s uzavřeným úhlem, která má záchvatovitý průběh. Právě u ní se objevuje bolest hlavy, očí, zhoršené vidění, nevolnost až zvracení.

Nitrooční tlak ovlivňuje

Výšku nitroočního tlaku ovlivňuje kofein, kouření tabáku, dlouhodobá léčba kortikosteroidů a dalších léků (mydriatika). Možná vás to ale překvapí, ale tlak naopak snižuje alkohol, marihuana, anestetika a samozřejmě i léky na glaukom.

Léčba

Vysoký oční tlak představuje značný rizikový faktor pro vznik zeleného zákalu, a proto lékaři po odhalení předepisují léky na jeho snížení. Jiní odborníci ale vyčkávají a volí časté a pravidelné kontroly. Neléčený stav může vést až ke ztrátě zraku. Při vhodné léčbě je zrak zachován.

Pozor, vysoký nitrooční tlak i glaukom se může objevit i u dětí a zde je nutné rychlé a neodkladné řešení!