Zánět očního nervu, čili oční neuritida (retrobulbární neuritida) postihuje svazek nervových vláken, jež přenášejí vizuální informace z oka do mozku. Mezi nejčastější projevy roztroušené sklerózy (až z 50%) je právě zánět očního nervu.


Zánět očního nervu se objevuje i u dalších autoimunitních onemocnění, kterými jsou lupus erythematosus, idiopatická periferní neuropatie, neuromyelitis OPTICA a  léčební artritida. Velmi často onemocnění mohou způsobit i viry nebo bakterie. Vyskytuje se i po otřesu mozku nebo úrazech míchy. Příčinou zánětu může být cévní mozková příhoda, nádorová onemocnění, perniciózní anemie, z nedostatku vitamínu B12, po úraze, jako vedlejší účinek užívání některých léků (chloramfenikol, ethambutol), drogy a radiační léčba. Zánětem trpí ponejvíce ženy ve věku okolo 30 let, ale všeobecně je znám u osob ve věkovém rozpětí 18 – 45 let.

Projevy zánětu očního oka

Mezi typické projevy je bolest při pohybu okem a kromě toho je i možná ztráta vidění, a to buď absolutní anebo částečná. Kromě toho se objevuje i zamlžené vidění nebo ztráta barvocitu (vidění v barvách). V zorném zrakovém poli vidíte tmavé skvrny. Snižuje se zraková ostrost. Bolest pod okem. Objevuje se přecitlivělost na světlo. V některých případech se objevuje zarudnutí spojivek. Obvykle zánět postihuje pouze jedno oko (mohou se však střídat). Stav se zhoršuje s narůstající teplotou nebo při sprchování v horké vodě. Zánik zrakových funkcí je povětšinou způsoben otokem nebo poškozením myelinové pochvy na povrchu nervu.
Nutno také říct, že zánět očního nervu u 15 – 20% nemocných bývá vůbec prvním symptomem později odhalené roztroušené sklerózy.

Proč vzniká zánět očního nervu?

Přesná příčina vzniku je vlastně doposud tajemstvím. Věří se však, že se vyvíjí tehdy, když imunitní systém mylně útočí na myelin, jenž pokrývá zrakový nerv, což má za následek vznik zánětu a poškození myelinové vrstvy na očním nervu. Za normálních okolností totiž myein vysílá do mozku elektrické impulsy, které je mozek schopen převést na vizuální vjem – obrázek. Zánět však tento proces naruší, a proto je poškozeno i vidění. Proč se však imunitní systém zaměřuje zrovna na myelin, to se neví.

Neuromyelitis OPTICA

Další autoimunitní onemocnění, které může zánět očního nervu způsobit. Onemocnění má totiž mnoho společného s roztroušenou sklerózou, avšak na rozdíl od ní nepoškozuje nervy a mozek.

Léčební artritida

Co se týče artritidy zde vyvolává zánět sliznice tepen ve vaší hlavě, které mohou blokovat průtok krve do očí a mozku, jež mohou v konečném výsledku způsobit trvalou ztrátu zraku anebo cévní mozkovou příhodu. Tento problém se obvykle týká věkové skupiny 70 – 80 let.

Léčba

Léčba se odvíjí od příčiny, které zánět očního nervu způsobily. Základ však obvykle představují steroidy podávané žilně nebo perorálně. U RS se pak podávají léky na roztroušenou sklerózu.

Prognóza

Prognóza je obecně dobrá. Většina lidí se dopracuje k původnímu normálnímu zraku do 12 měsíců od vzniku problémů. Pozor, musíte se však léčit a nesmíte váhat s návštěvou lékaře. pravdou také je, že lidé s RS a neuromyelitis OPTICA jsou ohroženi recidivami.